ISACA Ankara KGK 2013 Faaliyet Raporunda

Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak vizyonuna sahip  Kamu Gözetim Kurumu ISACA Ankara 2013 Yönetim Kurulu ziyaretimiz KGK 2013 Faaliyet Raporu’nda yer aldı. Detaylarını KGK Faaliyet Raporu 82. sayfada bulabilirsiniz.