Bilgi Güvenliği, Denetim, Risk, Kişisel Veriler, Yönetişim ve ilgili konularında ISACA Ankara Chapter olarak düzenlenebilecek diğer eğitimler için talep edildiği takdirde kurumlara ya da guruplara özel eğitimler verilebilir:

İletişim için egitim@isaca-ankara.org ya da isaca.ankara.chapter@gmail.com ya da 90_506_542 _06_08 numaralı telefonu kullanabilirsiniz.

No Eğitim Tarihler
1 Uygulamalı BT Denetim Okulu Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
2 BT Denetimi Süreci ve Esasları Temel Eğitimi Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
3 Kişisel Verilerin Korunması – Farkındalık Eğitimi Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
4 BT Risk Yönetimi Eğitimi Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
5 Bilgi Teknolojileri Sistem ve Altyapıları Temel Eğitimi Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
6 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri (Security Awareness Training – for regular/ordinary users) Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
7 ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi (BGYS Kurma ve Uygulama, örnekler, testler ve vaka çalışmaları) Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
8 ISO/IEC 27001 BGYS – Kuruluş Öncesi Bilinçlendirme /  Standart Farkındalık Eğitimi Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
9 ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi (İSYS Kurma ve Uygulama, örnekler, testler ve vaka çalışmaları) Talep edilirse kurumlara özel verilebilir
10 ISO/IEC 22301 İSYS – Kuruluş Öncesi Bilinçlendirme / Standart Farkındalık Eğitimi Talep edilirse kurumlara özel verilebilir