Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü Ankara ve çevresinde faaliyet gösteren  meslektaşlarımızın çabaları ile 2011 yılında resmileşmiş bir dernektir.

Amacımız

Bilişim Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri alanında Yönetim, Yönetişim, Denetim, İç Kontrol, Uyumluluk, Güvenlik, Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi, Danışmanlık, Proje Yönetimi ve Bilimsel Araştırma faaliyetlerinde bulunan kişilerin bir araya gelmesini sağlayarak, bu konulardaki bilgi ve birikimlerin paylaşılarak mesleki alanda gelişmeye, standardizasyona, farkındalık oluşturmaya, yapılan uygulamalarda verimliliği ve bilimselliği arttırmayı destekleyecek etkinlikler ile bireylere, organizasyonlara ve topluma katkıda bulunmaktır.

Dernek üyelerimiz  öncelikle ISACA-ITGI olmak üzere COBIT, ISO, ITIL, CMMI, PRINCE, PMI gibi uluslararası referanslar, yöntem ve standartlar ile uyumlu çalışır. Bu alandaki kişisel ve kurumsal uygulamalar, projeler ve sertifikasyonları  teşvik eder.

ISACA-ITGI

ISACA, Bilgisayar Sistemleri Kontrolleri Denetimi (Information Systems Audit and Control) ile ilgili  küçük bir meslektaşlar grubunun bir araya gelmesi ile merkezi bir bilgi kaynağı ve rehberlik ihtiyacını tartışmak üzere başlamış ve 1969 yılında resmen kurulmuş ABD merkezli uluslararası bir kuruluştur.

1976 yılında faaliyetleri arasına BT Yönetişimi (IT Governance) alan bilgisi ve değerini yaymak amaçlı  araştırma çalışmalarını da katmıştır ve ITGI (IT Governance Institute) ile bütünleşmiştir.

 Bilgi Sistemleri Denetimi (CISA), Bilgi Güvenliği Yönetimi (CISM), Kurumsal Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (CGEIT), Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi (CRISC) alanlarında norm ve ilkeleri tanımlar ve sertifikasyon programları ile mesleki yeterlilik belgelendirmesi sağlar.

Dünyaya yayılmış 200’den fazla şubesi ve 110.000’i aşkın üyesi vardır.

AnkaraLogowide