ISACA Ankara Chapter, ISACA tarafından İngilizce olarak yayınlanmış makale, kitap, kılavuz ve sertifika hazırlık kaynakları gibi belgelerin Türkçe’ye çevirilerini yapmakta ve bu konudaki Türkçe yayınların sayısının artırılması için gayret göstermektedir.

COBIT 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji (COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology)

COBIT 2019 Uygulama Rehberi – Bir Bilgi ve Teknoloji Yönetişim Çözümünü Uygulama ve Optimize Etme

COBIT 2019 Tasarım Rehberi – Bir Bilgi ve Teknoloji Yönetişim Çözümü Tasarlamak

 

Ayrıca, ISACA İstanbul Chapter tarafından Türkçe çevirisi tamamlanan  COBIT 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri (Framework: Governance and Management Objectives) yayını da ISACA sitesinden indirilebilir durumdadır.