ISACA Ankara Chapter olarak Türkçe’ye çevirisini yaptığımız COBIT 2019 yayınlarından ilki COBIT 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji (COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology) aşağıdaki adresten ücretsiz olarak indirilebilir.

COBIT 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji

COBIT 2019 yayınlarından çevirisi tamamlanan diğer kitap “Tasarım Rehberi ve Uygulama Rehberi” Türkçe olarak ISACA web sitesinden Ocak 2020 ortasında yayınlanacaktır.

Türkçe Çeviri Gurubu:
Dr. İbrahim Çalışır, CISA
Soner Çelik
Cem Dursun, CISA, CISM
Dr. Ahmet Efe, CISA, CRISC
Volkan Evrin, CISA, CRISC
Meftun Göktepe, CISA, CISM
Akay Kerim İnce
Fawaz Jabakhanji, CISM
Ahmet Kapkiç
Turhan Yükseliyor, CISA, CISM, CGEIT, CRISC

Tercüme Gözden Geçirme:
Turhan Yükseliyor, CISA, CISM, CGEIT,CRISC

 

COBIT 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji

Yıllar boyunca, BT’nin kurumsal yönetişimini (EGIT) anlama, tasarlama ve uygulama sürecine yardımcı olmak için en iyi uygulama çerçeveleri geliştirilmiş ve desteklenmiştir. COBIT 2019, bu alandaki 25 yıldan uzun bir süredir süren gelişmeler üzerine kurulmuş ve bu gelişmeleri kendi bünyesinde bütünleştirmiştir. Kapsamına sadece bilimdeki yeni anlayışları dahil etmekle kalmaz, aynı zamanda bunları uygulama olarak kullanıma hazır hale getirir.

COBIT 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji genel çerçevenin yapısını düzenlerken COBIT ilkelerini güncellemiştir.

  • Yeni kavramlar getirilmekte ve terminoloji açıklanmaktadır— COBIT Çekirdek Modeli ve 40 yönetişim ve yönetim hedefi, yönetişim programınızı oluşturmak için bir platform sağlamaktadır.
  • Performans yönetim sistemi güncellenmiş ve yetenek ölçümlerinin yanı sıra olgunluk ölçümlerini de kullanabilme esnekliği sağlanmıştır.
  • Tasarım etkenleri ve odak alanlarının getirilmesi, ister özel projelerde isterse tam uygulamalarda olsun COBIT 2019’un esnek bir şekilde benimsenmesi konusunda ek pratik rehberlik sunmaktadır.

BT denetim topluluğundaki kuruluşundan bu yana, COBIT® daha geniş ve daha kapsamlı bir bilgi ve teknoloji (B&T) yönetişim ve yönetim çerçevesi haline gelmiştir ve B&T yönetişimi için genel kabul görmüş bir çerçeve olarak kendini yerleşik kılmaya devam etmektedir.

COBIT, tüm işletmeye yönelik kurumsal bilgi ve teknolojinin yönetişimi ve yönetimi için bir çerçevedir. Kurumsal B&T, işletmenin amaçlarına ulaşmak için, işletmenin neresinde olduğuna bakılmaksızın devreye sokulan tüm teknoloji ve işlenen bilgi anlamına gelir.