ISACA Ankara Chapter, ISACA tarafından İngilizce olarak yayınlanmış makale, kitap, kılavuz ve sertifika hazırlık kaynakları gibi belgelerin Türkçe’ye çevirilerini yapmakta ve bu konudaki Türkçe yayınların sayısının artırılması için gayret göstermektedir. Bunlardan sonuncusuCOBIT 2019 Araç Seti Zenginleştirmes (COBIT 2019 Toolkit Enhancement)”dir.

Yeni duyurulan zenginleştirilmiş COBIT 2019 Araç Seti içinde 3 adet Excel tablosu yer almaktadır.

Bunlardan ilki COBIT 2019 ISACA®, uygulayıcıların iyi tasarlanmış bir yönetişim sistemi için kritik öneme sahip kurumsal rollerin sorumluluk ve hesap verebilirlik alanlarını belirlemelerine yardımcı olan yeni bir Excel tabanlı RACI matrisidir. Her rol, e-tablodaki ayrı bir sekmede bulunur. İlk sekmede, kullanıcının e-tabloda gezinmesine yardımcı olacak bir içindekiler tablosu görüntülenir. Elektronik sayfadaki ikinci sekme, COBIT 2019’da bulunan RACI’nin tamamını gösterir ve kalan sekmeler, bir kuruluştaki ayrı ayrı roller ile ilgilidir. Her rol sayfasında, rol adı, bu rolün hesap verdiği ve/ya sorumlu olduğu pratikler yer almaktadır. Bu Excel’in değeri, 40 COBIT hedefi boyunca pratiklerle ilgili rolleri hızlı bir şekilde değerlendirmek ve atamak için uygun bir yol sağlamasıdır. COBIT, uygulayıcılar arasında ortak bir dil ve ortak anlayış kullanılmasını teşvik eder. Tüm pratikleri tek bir RACI şemasında derlemenin bir diğer yararı da metrik raporlamanın daha iyi değerlendirilebilmesidir. Bir kullanıcı, tüm pratikleri tek bir rolün hesap verebilirliğine göre filtreleyebilir ve daha sonra bu pratikler hakkında raporlanan metrikleri karşılaştırabilir ve yeterli kapsamın oluşturulup oluşturulmadığını belirleyebilir.

İkinci Excel tablo, COBIT 2019’un 40 adet yönetişim hedefinin, buna bağlı 231 adet pratiğin ve her bir hedef ve pratikle ilişkili olan 1202 adet aktivitenin toplu olarak gösterilmesidir. İşletmeler bu Excel’i kullanarak önceliklere göre COBIT yönetişim ve yönetim çerçevesinin uyarlanmasını daha kolay yapabilirler.

Üçüncü Excel, hedefler bazında durum tespiti, risk ve değerlendirmeler için kullanılacak COBIT 2019 Yönetişim ve Yönetim farkındalık tablosudur.

İlgili araç seti zenginleştirilmesi aşağıdaki ISACA linkinde ücretsiz indirilebilir.

https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/resources/cobit-2019-toolkit_enhancement_v12_0720_tur.7z

Çeviri Ekibi:  Turhan Yükseliyor, Cem Dursun, Volkan Evrin

İngilizce orjinal set – https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/resources/cobit-2019-toolkit_v12.7z

Kategoriler: BilgilendirmeHaber